اخبار

احمدپور

کلیه ساکنین شهرستان سروآباد اعم ازساکنین شهر و روستا می توانند از خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بهرمند شوند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان کردستان با فرماندار شهرستان سروآباد دیدار و گفتگو کرد.
کلیه ساکنین شهرستان سروآباد اعم ازساکنین شهر و روستا می توانند از خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بهرمند شوند

در این دیدار مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان کردستان گفت: کلیه ساکنین شهرستان سروآباد اعم از ساکنین شهر و روستا می توانند از خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بهرمند شوند و از خدمات بیمه دولتی شامل از کار افتادگی، باز نشستگی و مستمری بازماندگان استفاده کنند.

جبار احمدپور، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کردستان ادامه داد: آمار بیمه شدگان شهرستان سروآباد تا پایان اسفندماه 96  4222 نفر است که در سطح استان کردستان رتبه 7 را داراست.

احمدپور اضافه کرد: کسانی که به عضویت صندوق درآیند از یارانه بیمه دولت به میزان دوبرابر حق بیمه پرداختی می توانند استفاده کنند.

دادور فرماندار شهرستان سروآباد نیز بر توجه بیش از پیش به توسعه فرهنگ بهره مندی از بیمه در روستاهای کشور به ویژه استان کردستان تأکید کرد و افزود: بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی و تبلیغ این مهم از طریق امامان جمعه و جماعت به عنوان اقشار تأثیرگذار امری ضروری است تا روستائیان از اهمیت و مزایای بیمه آگاهی یابند.

بازدید [ 234 ]