وظایف بخشداریها

وظایف بخشداریها

  • 1- پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش
  • 2- تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش
  • 3- بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری
  • 4- پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش
  • 5- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش

بازدید [ 2838 ]
برچسب ها