وجه تسمیه روستاهای بخش مرکزی

وجه تسمیه روستاهای تابعه شهرستان ( بخش مرکزی ) به تفکیک دهستان

 

دهستان بیساران 

ردیف

روستا

نام واحد تقسیمات به صورت

معنی و مفهوم و خلاصه قدمت و تاریخ

مصوب

مركز آمار

تلفظ محلی

1

بیساران

بیساران

بیساران

بی + سا + ران

قدمت روستا حدود 750 سال می باشد و به معنی بی صحرا می باشد یعنی فاقد دشت و مكان مسطح است . جای قبلی روستا در مكانی به نام دگابر بوده است و فردی به نام سید بابا شیخ از روستا به محل فعلی بیساران رفته و در ان ساكن می شود و بعد از مدتی فوت می كند و در آن جا به خاك سپرده می شود و مردم كم كم به آن جا كوچ كرده و ساكن می شوند

2

نسنار

نسنار

نسنار

نَه + سَه + نار

حدود 400 سال قدمت دارد . فردی به نام «نصرالله» آن را بنیان نهاده است . یعنی نام آشنا .

3

یوژنان

یوژنان

یوژنان

یو + ژ + نان

به معنی گفتن می باشد . همچنین به معنی آویزان كردن و بیختن نیز می باشد .

4

هرسین

هرسین

هرسین

هَر + سین

به معنی اشك آلود می باشد .

5

ژان

ژان

ژان

ژان

عنی قولنج همچنین به معنی ژیان یا زندگی نیز می باشد . نام قبلی آن ژیان بوده است بیش از 350 سال قدمت دارد .

 

دهستان پایگلان 

ردیف

روستا

نام واحد تقسیمات به صورت

معنی و مفهوم و خلاصه قدمت و تاریخ

مصوب

مركز آمار

تلفظ محلی

1

پایگلان

پایگلان

پایگلان

پای + گَه + لان

یعنی دامنه گل ها از پای گُلان گرفته شده است .

2

چشمیدر

چشمیدر

چشمیدر

چَش + می + یر

محلی كه در آن سه چشمه وجود داشته است . یر در زبان اورامی یعنی عدد 3 . به معنای چشمه هایی كه در جایی جمع شده اند . از دو كلمه چشمه + یر (در زبان اورامی به معنای برابر و جمع شدن می باشد .

3

آریان

آریان

آریان

آر+یان

به معنی آریایی ها می باشد كه اتش پرست بوده اند و همان زرتشتیان بوده اند . قدمت آن بیش از 2000 سال است . قدیمی ترین روستا در منطقه است . محل زندگی آریایی ها یا محل زندگی كردها .

4

بوریدر

بوریدر

بوریدر

بُو + ری + یر

قبلا ببری در نام داشته است محلی كه در آن جا ببرهای وحشی زندگی می كرده اند . قدمت آن به دوران اولیه اسلام و زمان عبدالله بن عمر بر می گردد . مسجد عبدالله در روستا وجود دارد و مردم در آن عبادت می كنند . قدمت آن به سیصد سال پیش باز می گردد .

5

گواز

گواز

گواز

گو + واز

شخصی به نام معاذ كه صحابه بوده در آن جا مدفون می باشد كه این نام به مرور زمان به گواز تغییر نموده است حدودا 500 سال سابقه دارد .

6

ژنین

ژنین

ژنین

ژِه + نین

به زبان اورامی یعنی خانه زن یا زنان همچنین معنی زندگی می دهد . ژین به معنی زندگی است . محل زندگی نیز معنی می دهد . جائی كه زن صاحب قدرت است . مادر سالاری .

دهستان دزلی 

ردیف

روستا

نام واحد تقسیمات به صورت

معنی و مفهوم و خلاصه قدمت و تاریخ

مصوب

مركز آمار

تلفظ محلی

1

دزلی

دزلی

دزلی

دز + ل

قدمت این روستا به قبل از میلاد بر می گردد . دزلی در اصل دژل بوده است و به معنی قلعه پادشاه می باشد . آخرین پایگاه ساسانیان (یزدگرد سوم) بوده است .

2

بندول

بندول

بندول

بن + دُول

یعنی مابین دو كوه واقع شده است .

3

ذكریان

ذكریان

ذكریان

زَ + كه ر + یان

جایی كه دراویش در آن ذكر می كرده اند .

4

دره كی

دره كی

دره كی

دَ + رُو + كی

به معنای سنگ چینی می باشد كه روی قنات جهت جلوگیری از ریزش خاك سنگ چین می نموده اند .

5

دمیو

دمیو

دمیو

دَ +مَهَ + یو

از دو كلمه دم یعنی دیمی و یو به معنی جو تشكیل شده است یعنی مكانی كه جوی دیمی زیاد داشته باشد . قدمت آن 110 سال است .

6

دره ناخی

دره ناخی

دره ناخی

دَ + رَه + نا + خیه

بین دره ای به نام نخی قرار گرفته است . این دره روستا را به دو قسمت تقسیم می كند .

7

ذلكه

ذلكه

ذلكه

زَل + كَه

جایی كه آب زیاد داشته و در آن جا زل (نی) زیاد رشد می كرده است و نی آن زیاد بوده است . باتلاق بوده است قدمت آن 700 سال است .

8

خشكین

خشكین

خشكین

وُش +كین

جایی كه آب آن كم بوده است و از لحاظ آب در فقر بوده اند .

9

حسین آباد

حسین آباد

حسین آباد

حِه +سین + آو

روستایی در مابین مریوان و سروآباد . قدمت آن به سه سال پیش باز می گردد . در سال 81 تبدیل به روستا شد . قبلا مكانی بود به نام «بیه كره» همچنین سه راه حزب الله نیز به ان گفته می شد این نام در دوران جنگ تحمیلی به كار برده شد . قبر فردی به نام ملا حسین در پایین دست روستا وجود دارد و به این دلیل حسین آباد نام نهاده شد .

دهستان رزاب 

ردیف

روستا

نام واحد تقسیمات به صورت

معنی و مفهوم و خلاصه قدمت و تاریخ

مصوب

مركز آمار

تلفظ محلی

1

دگاگ

دگاگ

دگاگ

دَ + گا + گ

قدمت روستا در حدود 300 تا 400 سال می باشد . وجه تسمیه آن این می باشد كه مردم گاه گاهی به این محل آمده اند و گاهی به مناطق دیگر (گرمسیری) به هوار می رفته اند . محلی به نام بوك و مارانی هوار قدیم روستائیان بوده است .

2

رزاب

رزاب

رزاب

رَ + زاو

قدمت آن به سیصد سال پیش بر می گردد قدمت آن كمی از روستای كرآباد كمتر است و به معنی محلی كه آب كم دارد . قبلا آب آن كم بوده ،‌ریز آب بوده و ماسه در آن جمع می شود .

3

دورود

دورود

دورود

دُو +رو

یعنی مكان كه مابین دو رود واقع شده است

4

نیاباد

نیاباد

نیاباد

نی + یا + و

روستایی كه نیزار در آن زیاد است

5

ماضی بن

ماضی بن

ماضی بن

ما + زی + بن

یعنی محلی كه درخت جنگلی مازی یا مازو (بلوط) در آن زیاد است .

6

كرآباد

كرآباد

كرآباد

كه + را + و

بیش از سیصد سال قدمت دارد . روایت است سه برادر بوده اند كه یكی از آن ها اقدام به آباد نمودن این محل نموده و نام آن را كرآباد گذاشته اند .

7

ترخان اباد

ترخان اباد

ترخان اباد

تَرْ + خا + نا + و

یعنی برگزیده شده از بین معروفان گل چین شده

8

گوشخانی

گوشخانی

گوشخانی

گُش + خا + نی

یعنی جای خوش آب و هوا برای زندگی كردن – هچنین روایت است در گوشه ای از روستا خانم ها زندگی می كرده اند .

9

احمد آباد

احمد آباد

احمد آباد

اَح + ما + و

قدمت روستا 53 سال است فردی به نام احمد آزادوار كه اكنون نیز در قید حیات است آن را بنا نهاده است و در قولنامه روستای خود ساخته نان نهاده است

10

گرگه ای

گرگه ای

گرگه ای

گُر + گَهَ + ایی

روستایی كه مردمانی جسور داشته است مثل گرگ بوده اند .

11

نسل

نسل

نسل

نسْلْ

یعنی آینده – یكی از روستاهای قدیمی منطقه می باشد .

12

خانقاه رزاب

خانقاه رزاب

خانقاه رزاب

خا + نَ + قای + رَ + زاو

دهستان بیساران 

ردیف

روستا

نام واحد تقسیمات به صورت

معنی و مفهوم و خلاصه قدمت و تاریخ

مصوب

مركز آمار

تلفظ محلی

1

ژریژه

ژریژه

ژریژه

ژِ + ری +ژِه

در زبان اورامی ژَرَژ به معنی كبك می باشد و ژریژه یعنی مكانی كه كبك زیاد دارد .

2

رودبار

رودبار

رودبار

رو + وار

به معنی روستایی كه در پشت رودخانه واقع شده است .

3

زوم

زوم

زوم

زوم

یكی از روستاهای قدیمی شهرستان می باشد كه قدمت هزار ساله دارد . زوم از كلمه زور گرفته شده است . می گویند توسط یزدگرد سوم به زور آن جا را تصرف نموده است . بعضی می گویند قبر یزدگرد سوم در زوم و بعضی می گویند در روستای برقرو است .

4

سرومال

سرومال

سرومال

سَ + رَوُ + مال

سرومال عنی خانه كوچك – مكان استراحت و. سرپناهی جهت آسایش حدودا 450 سال قدمت دارد از روی سنگ قبری كه در روستا موجود است .

5

ككلیك آباد

ككلیك آباد

ككلیك آباد

كَك + لی + آ + و

یعنی در كنار و حاشیه قرار گرفته است و بیش از 150 سال قدمت دارد .

6

دیوزناو

دیوزناو

دیوزناو

دی + ۆز + ناو

یكی از روستاهای قدیمی شهرستان است و دیوزناو به معنی جایی كه در آن خرس = دیو زیاد بوده است . مابین رودخانه سیروان و كوه شاهو قرار گرفته است همچنین دیوه زناو از دی + وه زه + ناو تشكیل شده است یعنی روستایی كه در آن درخت گردو وجود داشته است . دی یعنی روستا و وهز به معنی گردو می باشد و ناو یعنی درون و داخل می باشد .

7

جولانده

جولانده

جولانده

جو + لان + دِیه

جولانده به معنی مكان استراحت است همچنین به معنای آبادی جولاكان می باشد .

8

تفین

تفین

تفین

تِ + فِین

در زبان اورامی به توت ، تِف گفته می شود به دلیل توت زیاد تفین نام گرفته است .

9

كانی حسین بگ

كانی حسین بگ

كانی حسین بگ

كا + نی + حِ + سِین + بَگ

قدمت روستا بیش از 150 سال می باشد . در زمان بگ و رعیتی بنا نهاده شده است . فردی به نام حسین بگ در محل فعلی روستا كه چشمه ای در آن موجود بوده است روستای فعلی را بنا نهاده است .

10

دل

دل

دل

دَل

این روستا حدود 100 سال قدمت دارد و به معنی جسور و چالاك است .

11

دلمرز

دلمرز

دلمرز

دَ + ڵه + مَه رز

یعنی كنار رودخانه

12

كولیج

كولیج

كولیج

كُو + لیژ

یعنی كوچ رو ، كوچنده ، ایل های كوچ رو – از كولی می آید .

13

فقیه كان

فقیه كان

فقیه كان

فَ + قیهِ + كان

14

دروند علی

دروند علی

دروند علی

دِ + زَ + ون +ژو +رَو

15

دوند سفلی

دوند سفلی

دوند سفلی

دِ + زَ + ۆن + خُو + وار

16

دهكانان

دهكانان

دهكانان

دِی + كا + نان

دی + كانان یعنی روستایی كه معدن در آن زیاد می باشد . همچنین یعنی روستایی كه نان زیاد داشته است كه به مردم بدهد این را می رساند كه این روستا محل نان بوده است .

17

سرخه توت