اخبار

شهرستان سروآباد

نمازگزاران سروآبادی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی حمایت کردند

نمازگزاران سروآبادی در پایان نماز جمعه این هفته، با برپایی راهپیمایی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی حمایت کردند.
نمازگزاران سروآبادی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی حمایت کردند
نمازگزاران سروآبادی بعد از خطبه های نماز جمعه این هفته، با حضور در راهپیمایی اقدام های آمریکا علیه کشورمان، و اعمال تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.
نمازگزاران با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل از بیانیه شورای عالی امنیت ملی دفاع کردند.
نمازگزاران همچنین با سر دادن شعارهایی خواستار برخورد جدی قوه قضاییه با مفسد گران افتصادی شدند.

بازدید [ 304 ]