اخبار

فرماندار سروآباد

نظارت بهزیستی بر مناسب‌سازی اماکن دولتی و معابر عمومی برای معلولان تشدید می‌شود

سومین جلسه کمیته مناسب سازی اماکن و معابر عمومی برای معلولین و جانبازان به ریاست فرماندار و حضور کلیه اعضا این کمیته در سالن فرماندای برگزار شد.
نظارت بهزیستی بر مناسب‌سازی اماکن دولتی و معابر عمومی برای معلولان تشدید می‌شود

فرماندار سروآباد در این جلسه گفت : مناسب سازی اماکن دولتی و معابر عمومی به شیوه ای که معلولان و جانبازان عزیز در انجام فعالیت های روزمره خود با کمترین وابستگی به افراد و  کمترین مشکل موجود روبرو نشوند یکی از مهمترین فعالیت هائی است که ادارات دولتی باید انجام دهند.

وی گفت : اداره بهزیستی بعنوان دبیر کمیته ، نظارت بر مناسب سازی اماکن دولتی و معابر عمومی را برای معلولان و جانبازان تشدید کند.

دادور با اشاره به حق و حقوق معلولان گفت : آگاه سازی و فرهنگ سازی جامعه در برابر حق و حقوق معلولان باید نهادینه شود.

پیمان رشیدی رئیس اداره بهزیستی نیز با تشکر از برخی از بانک های سطح شهر سروآباد در مناسب سازی اماکن برای معلولان گفت : پاساژ شهرداری که تنها مجتمع شهر است توسط شهرداری در حال مناسب سازی است .

بازدید [ 537 ]
برچسب ها