اخبار

نظارت بر توزیع لوازم و مواد ضدعفونی کننده

نظارت بر توزیع لوازم و مواد ضدعفونی کننده
به گزارش روابط عمومی در خصوص نظارت بر توزیع لوازم ضد عفونی کننده از داروخانه سطح شهرستان توسط مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد با حضور سراجی رئیس دادگستری و دکتر کریمی مدیر شبکه بهداشت و درمان بازدید بعمل آوردند.

بازدید [ 103 ]
برچسب ها