اخبار

نصب دستگاه شتابنگار بر خط نسل چهارم در شهرستان سروآباد

از کاربرد های این دستگاه می توان به سرعت در انتقال اطلاعات مربوط به شتاب زلزله به مراکز مدیریت بحران ، زمینه افزایش سرعت عمل مسئولان مدیریت بحران و اعزام نیروهای امدادی را به مناطق زلزله اشاره کرد همچنین در مهندسی زلزله، تحلیل سازه ها و شناخت زمین شناسی مناطق جهت ساخت و ساز اصولی کاربرد دارد.
نصب دستگاه شتابنگار بر خط نسل چهارم در شهرستان سروآباد

رستمی رئیس اداره راه و شهرسازی سرو آباد با اشاره به اینکه هیچ سازه مهم و استراتژیک بدون در نظر گرفتن پارامترهای زلزله نمی تواند ساخته شود، از مهمترین پارامترها در طراحی مقاوم سازه در برابر زلزله استفاده از داده های استخراج شده دستگاههای شتابنگاری عنوان کرد.

 استان کردستان با داشتن۲۳ ایستگاه از۱۲۲۰ایستگاه شتابنگاری در سطح کشور و شهرستان سروآباد  با داشتن دو ایستگاه شتابنگاری  را به خود اختصاص داده است.

 کامیار میرزایی فرماندارشهرستان سروآباد راه اندازی سامانه پاسخ و هشدارسریع در استان، تهیه نقشه حریم گسل در شهرستان را با همکاری اداره راه و شهرسازی استان ، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و سازمان زمین‌شناسی، دانشگاه‌ها و سایر نهادها و شناسایی و جابه‌جایی یا تغییر کاربردی کلیه ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد(خطرزا) واقع در حریم گسل‌های اصلی شهررا زیر نظر استانداری استان کردستان را از مسئولین استانی خواستار شد.

همچنین استان کردستان با داشتن۲۳ ایستگاه از۱۲۲۰ایستگاه شتابنگاری در سطح کشور،و شهرستان سرو آباد با داشتن دو ایستگاه شتابنگاری در شهر سرو آباد و دگاگا رابه خود اختصاص داده است.

بازدید [ 214 ]
برچسب ها