اخبار

مقابله با شیوع کرونا ویروس

مقابله با شیوع کرونا ویروس
بازدید مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد و رئیس دادگستری از روند اقدامات مقابله ای با شیوع کرونا ویروس توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان

بازدید [ 120 ]
برچسب ها