معرفی بخشدار اورامان

  • نام و نام خانوادگی : صباح محمدی
  • محل تولد :سروآباد
  • سال تولد : 1356
  • مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناس ارشد علوم سیاسی
  • سوابق :دبیر آموزش وپرورش - سه دوره عضو شورای شهر اسلامی شهر سروآباد

دارای مدرک تحصیلی  لیسانس  آموزش ابتدایی  ودانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی  ،دارای پیش از 1300 ساعت دوره آموزش ضمن خدمت وگواهینامه مهارتهای هفتگانه ICDL   وهمچنین دهها برگ لوح تقدیر درزمینه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی ، آموزشی وعمرانی و... ازمسئولین رده های مختلف ازجمله وزیر ،استاندار ، معاون وزیر ،مدیر کل ،معاون مدیرکل ، فرماندار ومسئولان شهرستانی

سوابق فعالیتهای سیاسی ،فرهنگی واجتماعی :

1- بخشدار اورامان شهرستان سروآباد

2- 17سال سابقه خدمت درآموزش وپرورش درسمتهای مختلف ازقبیل آموزگارمدارس ابتدایی ، دبیرمدارس راهنمایی ومتوسطه  ، معاون دبیر ،معاون آموزشی  ،مدیرمدارس  راهنمائی  ،کارشناس اموررفاهی وتعاون  ،کارشناس ارزیابی عملکرد ، بازرسی وپاسخگویی به شکایات، کارشناس شورای آموزش  وپرورش ، مدیر مجتمع

3- رئیس شورای اسلامی استان کردستان به مدت چهار سال

4- عضوشورای اسلامی استان کردستان دردوره سوم وچهارم شوراهای اسلامی

5- رئیس شورای اسلامی شهر سروآباد به مدت 7 سال

6- عضوشورای اسلامی شهرسروآباد دردوره سوم  وچهارم  شوراهای اسلامی

7- عضو شورای اسلامی شهرستان سروآباد دردوره سوم وچهارم شوراهای اسلامی

8- مشاور رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تهران

9- عضو شورای فرهنگ عمومی استان کردستان باابلاغ وزیر محترم  فرهنگ وارشاداسلامی  

10-   عضو شورای آموزش وپرورش استان کردستان باابلاغ وزیرآموزش وپرورش

11-دوسال بازرس ویژه وزیر محترم آموزش وپرورش درسال های 85 و86  درامر نظارت برثبت نام مدارس  

12 - عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سروآباد باابلاغ نماینده محترم ولی فقیه دراستان

13-  چهاردوره عضو شورای آموزش وپرورش شهرستان سروآباد باابلاغ مدیرکل آموزش وپرورش 3 دوره به عنوان شورای شهرستان ویک دوره به عنوان نماینده اولیای شهرستان

14- سه سال معاون آموزشی دانشگاه پیام نور سروآباد باابلاغ ریاست دانشگاه پیام نور

15- عضوهیئت موسس دانشگاه پیام نورشهرستان سروآباد وخزانه دار مجمع درطول دوره

16- مدرس دوره های مربوط به شوراهای اسلامی کشور  باابلاغ رئیس شورای عالی استان های  کشور

17- عضو هیئت حل اختلاف  ورسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان کردستان دردوره سوم

18- عضو ستاد سرشماری نفوذومسکن استان کردستان درسال 1390 باابلاغ استاندار کردستان

19- عضو هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی دوره سوم  درشهرستان های مریوان وسروآباد

20- نماینده شورای اسلامی استان کردستان درهیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان سروآباد

21- نماینده شوراهای اسلامی استان کردستان به عنوان رئیس شورا درمدت 4 سال درکمیته ها وشوراهای مختلف استانی ازقبیل : شورای برنامه ریزی وتوسعه استان ، شورای اداری استان ، شورای عالی ترافیک استان ، شورای زکات استان ، شورای آموزش وپرورش استان ، کارگروه تخصصی مسکن وشهرسازی ، کارگروه درآمدها وتجهیز منابع استانی ، هیات نظارت برسازمانهای مردم نهاد ، کارگروه اجتماعی وفرهنگی ،کارگروه اموربانوان وخانواده و...

22- نماینده شورای اسلامی شهرسروآباد درمجامع وشوراهای مختلف شهرستانی درطول 6 سال ریاست شورا ازقبیل : کمیته برنامه ریزی وتوسعه شهرستان ، شورای اداری شهرستان ، شورای ترافیک شهرستان ، کمیسیون تعیین سن ثبت احوال ، عضو هیئت بدوی وتجدیدنظر درکفالت نظام وظیفه شهرستان ،کمیسیون معاملات شهرداری ،کمیسیون ماده صد شهرداری ،کمیسیون ماده 5 شهرداری

23- عضو هیئت نظارت برسازمانهای مردم نهاد استان کردستان

24- عضو کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استان کردستان

25- عضو شورای  انجمن اولیاو مربیان شهرستان سروآباد به عنوان نماینده اولیای دانش آموزان شهرستان

26- دو دوره عضو مجمع خیرین مدرسه ساز سروآباد ویک دوره خزانه دار مجمع

27-4 سال ناظرتعاونیهای آموزشگاهی  آموزش وپرورش شهرستان سروآباد باابلاغ مدیر کل تعاون استان کردستان

28- عضوشورای سیاستگذاری دهه کرامت استان باابلاغ نماینده ولی فقیه درمنطقه کردستان

29-3 دوره مسئول کمیته شوراهای اسلامی درستادبرگزاری مراسمات دهه فجرانقلاب اسلامی

30- مشاور ومسئول دفتر نماینده  شهرستانهای  مریوان وسروآباد دردوره هشتم مجلس شورای اسلامی

31- همکاری باستادانتخابات شهرستان دردورهای مختلف به عنوان نماینده فرماندار

32- عضو شورای اسلامی روستای ترخان آباد سروآباد دردوره دوم شوراهای اسلامی

33   - عضو وجانشین شورای حل اختلاف باابلاغ مدیرکل دادگستری استان 

34- دو دوره مدیرعامل صندوق وام ضروری وصندوق امداد فرهنگیان شهرستان سروآباد

35- عضو کمیته های مختلف در آموزش وپرورش شهرستان سروآباد درطول سنوات مختلف ازقبیل :

کمیته برنامه ریزی –کمیته شهرستانی همکاریهای حوزه وآموزش وپرورش ، ستاد امتحانات درنوبتهای مختلف –ستاداسکان فرهنگان –ستادسرویس دانش آموزان –ستاد اقامه نماز – ستادانتخابات شوراهای دانش آموزی –عضو ستاد پروژه مهر درسنوات مختلف ومسئول کمیته نظارت وارزیابی پروژه مهر – عضو کمیته ساماندهی نیروی انسانی – دبیر کمیته انتخاب مدیران ومعاونان مدارس – عضو کمیته اجرایی طرحهای هجرت ومسول کمیته نظارت وارزیابی –کمیته نقل وانتقالات فرهنگیان –دبیر وعضو ستادنظارت برثبت نام مدارس در2سال – ستادغنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان- عضو ستادبزرگداشت مقام معلم در 6سال مختلف – عضو شورای برنامه ریزی اردو وبازدیدهای دانش آموزی – عضوکمیته برگزاری جشنواره الگوهای تدریس شهرستان – عضو کمیته طرح تکریم ارباب رجوع وبازرس کمیته – عضو ستاد مسابقات فرهنگی وهنریو.... 4 سال همکاری باستاد امتحانات آموزش وپرورش شهرستان سروآباددرنوبتهای مختلف به عنوان رئیس حوزه اجرا ، ناظرحوزه ، منشی حوزه اجرا وتصحیح ومراقب ومصحح دروس مختلف وعضو کمیته رسیدگی به تخلفات امتحانات نهایی، 4 سال همکاری دربرگزاری کنکورسراسری به عنوان سرپرست ، ناظر ،مسئول حفاظت ، مراقب و...

بازدید [ 2479 ]