اخبار

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران : کاهش 50 درصدی قیمت واگذاری زمین های ناحیه صنعتی سروآباد

بازدید معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با حضور فرماندار سروآباد دره وزمی سرپرست شرکت شهرک های صنعتی کردستان ،معاون فرمانداری ،بخشدار مرکزی از ناحیه صنعتی سروآباد
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران : کاهش 50 درصدی قیمت واگذاری زمین های ناحیه صنعتی سروآباد

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران : کاهش 50 درصدی قیمت واگذاری زمین های ناحیه صنعتی سروآباد

بازدید معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از ناحیه صنعتی سروآباد

علی یزدانی معاون وزیرصنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در حاشیه این بازدید که باحضور فرماندار سروآباد ، مهندس دره وزمی سرپرست شرکت شهرک های صنعتی کردستان ،معاون فرمانداری ،بخشدار مرکزی و هیئتی از استان اظهارکرد: بحث معابر، شبکه های آب ، برق ،گاز، فاضلاب ناحیه صنعتی سروآباد انجام شده است و تاکید کرد مامحدودیتی برای حل مشکلات زیرساختی و توسعه صنعتی استان کردستان بویژه سروآباد نداریم.

یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به رسالت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ایجاد زیرساخت ها و نیز ارائه خدمات حمایتی و ترغیب و تشویق سرمایه گذاران گفت:امسال مشوق های مناسبی در چارچوب تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی برای حمایت از سرمایه گذاران در نظر گرفته شده که در ناحیه صنعتی سروآباد با تخفیف 50 درصدی ، قیمت واگذاری زمین  به 25 هزار تومان کاهش می یابد و بصورت اقساطی سرمایه گذاران و شهروندان سروآبادی می توانند نسبت به خرید زمین و سرمایه گذاری در ناحیه صنعتی سروآباد اقدام کنند.

بازدید [ 1010 ]
برچسب ها