اخبار

جلسه بررسی مشکلات تهیه زمین برای احداث مسکن مددجویی کمیته امداد

قرارگاه پیشرفت و آبادانی در شهرستان سروآباد از مصوب شدن اعتبار جهت احداث مسکن مددجوی در روستاها ی شهرستان سروآباد خبر داد

قرارگاه پیشرفت و آبادانی در شهرستان سروآباد از مصوب شدن اعتبار جهت احداث مسکن مددجوی در روستاها ی شهرستان سروآباد خبر داد

🔴 جلسه بررسی مشکلات تهیه زمین برای #احداث مسکن مددجویی کمیته امداد در برخی از روستاهای شهرستان با حضور #فرماندار سروآباد،بخشدار مرکزی،رئیس کمیته امداد،رئیس بنیاد مسکن ،کارشناسان فرمانداری و قرارگاه پیشرفت و آبادانی در شهرستان سروآباد برگزار شد.

🔹در روستای #بیساران ،بنیاد مسکن متعهد گردید که زمین مددجویی کمیته امداد را در بازنگری ، به طرح هادی روستا الحاق کند.

🔹در روستای #دگاگا مقرر گردید که با همکاری خیرین روستا و کمیته امداد زمین در بافت فرسوده روستا خریداری و در اختیار مددجو قرار گیرد و کمیته امداد نسبت به احداث اقدام نماید.

🔹قرارگاه پیشرفت و آبادانی در شهرستان سروآباد از مصوب شدن اعتبار جهت احداث مسکن مددجوی در روستاها ی شهرستان سروآباد خبر داد.

 

 

بازدید [ 140 ]
برچسب ها