اخبار

جلسه داخلی فرماندار سروآباد با کارکنان فرمانداری و بخشداری های تابعه برگزار شد

فرماندار سروآباد : در ایفای وظایف و مسوولیت ها و پیگیری امورات با برنامه ریزی ، همکاری و تلاش مستمر ، انتظارات و رضایت مردم شریف را برآورده نمایند

جلسه داخلی فرماندار سروآباد با کارکنان فرمانداری و بخشداری های تابعه برگزار شد.
فرماندار سروآباد : در ایفای وظایف و مسوولیت ها و پیگیری امورات با  برنامه ریزی ، همکاری و تلاش مستمر ،  انتظارات و رضایت  مردم شریف را برآورده نمایند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سروآباد، مطابق برنامه ماهانه، جلسه داخلی فرماندار با بخشداران تابعه ،مسئولین واحدها وکارکنان فرمانداری شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

در این نشست صمیمی  ابتدا  هر یک از کارکنان، گزارشی از وضعیت فعالیت ها، مسایل و مشکلات موجود در واحدهای مربوطه و پیشنهادات و برنامه های مدنظرشان که موجب افزایش بهره وری می گردد را مطرح و ارائه نمودند.
فرماندار سروآباد از همکاران خواست: در ایفای وظایف و مسوولیت ها و پیگیری امورات با  برنامه ریزی ، همکاری و تلاش مستمر ،  انتظارات و رضایت  مردم شریف را برآورده نمایند.
فرماندار سروآباد با اشاره به تغییر و تحول در سیستم اداری گفت: تغییر وتحول امری طبیعی است و در راستای توسعه و پیشرفت جامعه انجام می پذیرد.
مفاخری بر سرلوحه قرار دادن رفتار خوب توام با احترام در کارهای زندگی بویژه امورات اداری تاکید و عنوان کرد؛ در مواقعی که قانون اجازه برخی کارها را به ما نمیدهد و نمیتوان مشکل مردم را به نحوی که خودشان درخواست دارند حل نمود میتوان با احترام و  خوشرفتاری رضایت وی را جلب نمود.
فرماندار شهرستان سروآباد بر دقت همکاران در مکاتبات تاکید کرد و از همکاران فرمانداری خواست تا هماهنگی و تعامل لازم را با سایر نهاد ها و ادارات شهرستان را در دستور کار خود قرار دهند.

بازدید [ 131 ]
برچسب ها