اخبار

شورای هماهنگی ثبت احوال

اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان سروآباد با ریاست مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری ، آقای فتحی رئیس ثبت احوال و سایر اعضاء در فرمانداری تشکیل گردید.
شورای هماهنگی ثبت احوال

در این جلسه مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد گفت : طرح آرشیو الکترونکی اسناد سجلی و صدور کارت ملی هوشمند  دو طرح بزرگ و ملی سازمان ثبت احوال کشور است که در کنار وظایف و ماموریتهای ذاتی خویش که همانا ثبت به هنگام وقایع حیاتی می باشند در مراحل عملیاتی هستند . وی با اشاره به اهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی در  امر برنامه ریزی اضافه کرد : با همکاری مجموعه شورای هر شهرستان می توان به این مهم دست یافت .

وی با بیان اینکه برای موفقیت در بدست آوردن اطلاعات آماری صحیح انتظار می رود که رصد جمعیت صورت گیرد و دستگاه های ذیربط به وظایف خود عمل نمایند تصریح کرد : در سطح شهرستان نباید گورستان غیر محصور داشته باشیم و متوفی بدون مجوز قانونی و جواز پزشکی دفن شود تا این که شاهد نباشیم فرصت هایی برای سوءاستفاده از هویت فردی که دستش از دنیا کوتاه شده فراهم شود.

وی یادآور شد : در انتخابات این موضوع مطرح می‌شود که فلان موقعیت و کاندید از فرصت دیگری استفاده کرده و شهرستان ما نشان می دهد این آمار دقیق بوده و هر کس با شناسنامه خود در انتخابات شرکت نموده است.

بازدید [ 277 ]
برچسب ها