اخبار

زنگ نیکوکاری در شهرستان سروآباد نواخته شد

قاضی زاده :جمع آوری ۱۵۵میلیون تومان درجشن نیکوکاری سروآباد درسال گذشته
زنگ نیکوکاری در شهرستان سروآباد نواخته شد
زنگ نیکوکاری در شهرستان سروآباد  نواخته شد.

مراسم زنگ نیکوکاری درمدرسه شهیدعمرصالحی روستای دزلی باحضور مسئولین ادارات شهرستان و مردم نیکوکار روستای دزلی برگزار شد.

قاضی زاده :جمع آوری  ۱۵۵میلیون تومان درجشن نیکوکاری سروآباد درسال گذشته

کوهسارقاضی زاده رئیس کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان سروآباد در حاشیه مراسم زنگ نیکوکاری درمدرسه شهیدعمرصالحی دزلی  ونیکوکاری باحضور ومسئولین ادارات شهرستان ازجمع آوری ۱۵۵میلیون تومان کمکهای نقدی وجنسی درسال گذشته درشهرستان سروآباد خبرداد

وی درادامه افزود: میزان تعهدات شهرستان درسالجاری ۱۳۳ میلیون تومان است که انشالله باهمت مردم نوع دوست وخیران  ویاری خداونداین تعهدنیزتحقق پیداخواهدکرد.

بازدید [ 770 ]
برچسب ها