اخبار

روز دهیاری و شهرداری

نشست مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد با اعضای شورای اسلامی شهر اورامان ، بخشدار اورامان و شهردار اورامان در اورامان بمناسبت روز دهیاری و شهرداری
روز دهیاری و شهرداری

مهندس میرزایی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد گفت : شهرداری به ناحیه ای اطلاق می شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش نشانی به عموم ارائه می دهد.

وی در ادامه بیان نمود که در ایران، طرز تلقی عامه مردم ازشهرداری ها با آنچه که این سازمانها برای رسیدن به اهداف مورد نظر بو جود آمده اند بسیار متفاوت می باشد. از نظر عامه، شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع ،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است. در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می دهد و بهای آن خدمات را دریافت می کند.

وی افزود : در حقیقت، در تعریف شهرداری می توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید.

بازدید [ 233 ]
برچسب ها