اخبار

راهپیمایی ضد آمریکایی - ضد صهیونیستی مردم شهرستان سروآباد

مردم انقلابی و مسئولین شهرستان سروآباد یک دل و یک صدا با حضور باشکوه و گسترده خود در راهپیمایی، اغتشاشات و هنجارشکنی‌های اخیر در کشور را محکوم کردند.
راهپیمایی ضد آمریکایی - ضد صهیونیستی مردم شهرستان سروآباد
مردم انقلابی و مسئولین شهرستان سروآباد یک دل و یک صدا با حضور باشکوه و گسترده خود در راهپیمایی، اغتشاشات و هنجارشکنی‌های اخیر در کشور را محکوم کردند.

بازدید [ 1850 ]
برچسب ها