اخبار

دیدار صمیمی فرماندار سروآباد با همراهی مرادی نماینده مجلس ، فرمانده سپاه و بخشدار مرکزی از مردم روستای نسل و شرکت در نماز جمعه این روستا

دیدار صمیمی فرماندار سروآباد با همراهی مرادی نماینده مجلس ، فرمانده سپاه و بخشدار مرکزی از مردم روستای نسل

دیدار صمیمی فرماندار سروآباد با همراهی مرادی نماینده مجلس ، فرمانده سپاه و بخشدار مرکزی از مردم روستای نسل

دیدار صمیمی فرماندار سروآباد با همراهی مرادی نماینده مجلس ، فرمانده سپاه و بخشدار مرکزی از مردم روستای نسل و شرکت در نماز جمعه این روستا

دیدار صمیمی فرماندار سروآباد با همراهی مرادی نماینده مجلس ، فرمانده سپاه و بخشدار مرکزی از مردم روستای نسل

بازدید [ 1104 ]
برچسب ها