اخبار

دیدار دکتر عسگری آزاد رئیس کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت کشور با فرماندار شهرستان سروآباد

دیدار دکتر عسگری آزاد رئیس کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت کشور با فرماندار شهرستان سروآباد

دیدار دکتر عسگری آزاد رئیس کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت کشور با فرماندار شهرستان سروآباد

🔴  دیدار دکتر عسگری آزاد رئیس کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت کشور با فرماندار شهرستان سروآباد

🔹  فرماندار شهرستان سروآباد با جناب آقای دکتر عسگری آزاد، رئیس کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت کشور دیدار و گفتگو کردند.

🔸 این دیدار  در راستای اجرای پروژه‌ها با مشارکت جوامع محلی بمنظور محرومیت زدایی و توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم کشور که اشتغال و درآمد پایدار در روستاهای شهرستان سروآباد رابهمراه دارد انجام شد.

 

بازدید [ 362 ]