اخبار

جلسه کمیته سوخت شهرستان سروآباد برگزار شد.

این جلسه به ریاست شمس سرپرست فرمانداری و کلیه اعضا در سالن فرمانداری برگزار شد.
جلسه کمیته سوخت شهرستان سروآباد برگزار شد.

در این جلسه ضمن کنترل مصوبات جلسه ی قبل مهمترین مسائل و مشکلات کمیته سوخت شهرستان سروآباد بررسی گردید.

شمس سرپرست فرمانداری در این جلسه گفت : خوشبختانه سوخت زمستانی (نفت سفید) در روستاها به صورت کامل توزیع شده و مشکل خاصی وجود ندارد و اضافه کرد که کلیه مرغداریها و خبازیها گاز سوز به مشعل های دو گانه سوز و سوخت جایگزین مجهز شده اند.

در پایان جلسه مقرر گردید که با عنایت به اینکه در ایام پایانی سال شهرستان سروآباد با افزایش سفرهای نوروزی مواجه است پروسه خرید، حمل و ذخیره سازی سوخت در جایگاه ها و نیز مدیریت جایگاهها با دقت بیشتری کنترل گردد.

بازدید [ 798 ]