اخبار

شهرستان سروآباد

بازدید و سرکشی از ایستگاه ایست بازرسی شهید کریمی

بمناسبت هفته نیروی انتظامی سرپرست فرمانداری سروآباد ، امام جمعه و اعضای شورای تامین از ایستگاه ایست بازرسی شهید کریمی بازدید کردند
بازدید و سرکشی از ایستگاه ایست بازرسی شهید کریمی
بمناسبت هفته نیروی انتظامی مهندس میرزایی ، امام جمعه و اعضای شورای تامین از ایستگاه ایست بازرسی شهید کریمی بازدید کردند.

بازدید [ 304 ]
برچسب ها