اخبار

بازدید از پروژه زیرسازی و آسفالت مسیر ناو به سلین در بخش اورامان

مفاخری افزود این مسیر ۱۵ کیلومتری با مشارکت اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان وشرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران زیرسازی وآسفالت خواهد شد که تاکنون ۶ کیلومتر ازمسیر آسفالت ومابقی هم با سرعت در حال انجام است .
بازدید از پروژه زیرسازی و آسفالت مسیر ناو به سلین در بخش اورامان

بازدید از پروژه زیرسازی و آسفالت مسیر ناو به سلین در بخش اورامان

مفاخری فرماندار شهرستان سروآباد ضمن بازدید پروژه زیرسازی و آسفالت مسیر ناو به سلین در بخش اورامان گفت در راستای نظارت بر روند اجرای صحیح پروژه های عمرانی بخش اورامان به اتفاق تعدادی از مسئولین شهرستان ،محمودی مسئول دفتر نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی ،استواری رئیس راهداری وحمل ونقل جاده ای ، رستمی رئیس اداره راه وشهرسازی ، چشمیدری رئیس محیط زیست ، فداکار مدیر گازرسانی شهرستان ، راست کردار مدیر بنیاد مسکن شهرستان ،شورای اسلامی بخش اورامان ، شورای اسلامی روستاهای تابعه و دهیاران که پیشرفت فیزیکی پروژه مثبت ارزیابی گردید .

مفاخری افزود این مسیر ۱۵ کیلومتری با مشارکت اداره کل راه وشهرسازی استان کردستان وشرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران زیرسازی وآسفالت خواهد شد که تاکنون ۶ کیلومتر ازمسیر آسفالت ومابقی هم با سرعت در حال انجام است .

بازدید [ 846 ]