اخبار

سروآباد

اولین جلسه شورای زکات شهرستان سروآباد در سال 98 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سروآباد اولین جلسه شورای زکات شهرستان سروآباد در سال 98 با حضور مهندس میرزائی سرپرست فرمانداری شهرستان سروآباد، امام جمعه ، دبیر شورا زکات و کلیه اعضا در سالن فرمانداری شهرستان سروآباد برگزار شد.
اولین جلسه شورای زکات شهرستان سروآباد در سال 98 برگزار شد

رئیس شورای زکات شهرستان سروآباد در این جلسه گفت : اعضا شورا صادقانه با هم همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند تا در رابطه با پرداخت زکات بین مردم فرهنگ سازی کرده و فاصله طبقاتی بین مردم کم شود.

مهندس میرزائی نیز در این جلسه خاطر نشان کرد : اطلاع رسانی ،آگاه سازی و فرهنگ سازی بحث زکات در جامعه برعهده همگان است و باید در این راستا مجدانه اعضا شورا تلاش کنند.

قاضی زاده رئیس کمیته امداد و دبیر شورا نیز در جلسه گزارشی از عملکرد این شورا در سال 97 را ارئه داد و گفت :اعضا شورا زکات شهرستان سروآباد تغییراتی انجام شد که حکم کلیه اعضا صادر شده و تحیول داده شد.

بازدید [ 403 ]