اخبار

اهمیت توسعه راه های روستایی شهرستان سروآباد در بازدید دکتر نصرالهی زاده مدیرکل برنامه و بودجه و دکتر ثابتی مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان از جاده های روستایی سروآباد

سفر دکتر نصرالهی زاده مدیرکل برنامه و بودجه استان کردستان به همراه دکتر ثابتی مدیرکل راه و شهرسازی،مهندس میرزایی فرماندار شهرستان سروآباد ،مهندس ایرانمنش و هیئت همراه جهت بازدید از پروژه راه سازی روستاهای دل،دیوزناو،سلین،قطعه یک جاده سروآباد کامیاران(مسیر رزاب – دگاگا)
اهمیت توسعه راه های روستایی شهرستان سروآباد در بازدید دکتر نصرالهی زاده مدیرکل برنامه و بودجه و دکتر ثابتی مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان از جاده های روستایی سروآباد

در این بازدید دکتر ثابتی مدیرکل راه و شهرسازی استان افرودند: قطعه اول جاده سروآباد کامیاران(مسیر رزاب دگاگا) مراحل مطالعاتی خود را طی کرده است و وارد مرحله دوم جهت انجام مناقصه و واگذار کردن به پیمانکار شده است.
وی افزود : همچنین موضوع جاده روستای دیوزناو که به واسطه ی قرار گرفتن بزرگترین شیلات منطقه در این روستا از اهم موضوعات بوده که طول این جاده تا مسیر جاده اصلی سروآباد کامیاران ۶ کیلومتر است که قول های مساعد جهت درست کردن این برای توسعه گردشگری این منطقه می باشد ،همچنین ادامه آسفالت پروژه ی جاده روستای دل به طول ۳کیلومتر تا داخل روستا مورد بحث و بررسی قرار گرفته که امید است انشالله این پروژه هم به اتمام برسد.

در این بازدید مردم  این محور از توجه ویژه ی ،دکتر نصرالهی زاده،مهندس میرزایی ، دکتر ثابتی  تقدیر و تشکر کردند.
همچنین ریس شوراری شهرستان سروآباد  در این بازدید از زحمات مهندس میرزایی فرماندار شهرستان سروآباد بخاطر پیگیریهای مجددانه برای توسعه راه های شهری و روستایی تشکر و قدردانی کردند.

بازدید [ 120 ]
برچسب ها