اخبار

در دیدار مدیرکل امور روستایی استانداری با فرماندار سروآباد مصوب شد.

اختصاص اعتبارات عمرانی به روستاهای شهرستان سروآباد

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان در این دیدار از اختصاص 200 میلیون تومان به برخی روستاهای سروآباد خبر داد.
اختصاص اعتبارات عمرانی به روستاهای شهرستان سروآباد

در دیدار مدیرکل امور روستایی استانداری با فرماندار سروآباد مصوب شد.

اختصاص اعتبارات عمرانی به روستاهای شهرستان سروآباد

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان در این دیدار از اختصاص 200 میلیون تومان به برخی روستاهای سروآباد خبر داد.

کورش مرادی در جریان دیدار این هفته به شهرستان سروآباد، اعتباراتی را به تعدادی از روستاهای این شهرستان اختصاص داد. 

مرادی ضمن بررسی طرحها و مشکلات اجرایی در روستاهای سروآباد، مجموعا 200 میلیون تومان برای روستاهای دره ناخی، سلین، بوریدر و رودبر از محل اعتبارات تکمیلی بند "و" تبصره 6 با هدف اجرای پروژه های زیرسازی، آسفالت و بهسازی معابر و تقویت گردشگری اختصاص داد.

بازدید [ 419 ]
برچسب ها