اخبار

در دومین روز از هفته دولت

آسفالت راه روستای ککلیک آباد افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سروآباد راه روستایی کلیک آباد با حضور معاون عمرانی فرمانداری و برخی از مسئولین شهرستانی افتتاح شد.
آسفالت راه روستای ککلیک آباد افتتاح شد

آسفالت راه روستای ککلیک آباد افتتاح شد

دردومین روز از هفته دولت راه روستای ککلیک آباد  شهرستان سروآباد با اعتبار 750 میلیون تومان افتتاح شد.
این پروژه به طول 2 کیلومتر  واعتبارات آن  از محل اعتبارات تملک دارایی شهرستان سروآباد تامین شده است.

بازدید [ 762 ]
برچسب ها