جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سروآباد برگزار شد
20 تير 96
فرماندار سروآباد : سهم اعتبارت سال 96 شهرستان سروآباد 295826 میلیون ریال است.

کمیته برنامه ریزی شهرستان سروآباد به ریاست فرماندار در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.


فرماندار سروآباد : سهم اعتبارت سال 96 شهرستان سروآباد 295826 میلیون ریال است.


فرماندار سروآباد سهم اعتبارات شهرستان سروآباد را 295826 میلیون ریال اعلام کرد که مبلغ137457 میلیون ریال مربوط به اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی ، مبلغ 12619 میلیون ریال مربوط به کمک های فنی اعتباری و مبلغ 145750 میلیون ریال نیز مربوط به اعتبارات استانی و ماده 180 است.
نماینده عالی دولت و رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان سروآباد خطاب به مدیران و رؤسای ادارات شهرستان گفت: مسئولین در اجرای پروژه های خود جدیت را سر لوحه کارهای خود قرار داده وبا تدبیر و برنامه ریزی مناسب ضمن جذب به موقوع اعتبارات ، اولویت كاری خود را در اتمام پروژه های نیمه تمام قرارداده  و سپس با اولویت بندی و نیاز سنجی ،پروژه هایی كه جنبه عمومی و نیاز منطقه هستند درشهرستان عملیاتی كنند.


درادامه تعدادی  از مسئولین ادارات شهرستان در راستای آخرین اقدامات و پروژه های دردست اقدام گزارشی را ارائه نمودند.


نظر خود را ارسال کنید  ارسال برای دوستان  نسخه قابل چاپ