• نام : علی
  • نام خانوادگی : مفاخری
  • محل تولد :سنندج
  • سال تولد :
  • مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی
  • سوابق :دبیر آموزش وپرورش
  • معاون آموزش نظری ومهارتی آموزش وپرورش شهرستان قروه فرماندارشهرستان دهگلان دبیر ومدرس جمهوری اسلامی ایران در کشور قطر مدرس دانشگاههای شهرستان سنندج و قروه