اهم عملكرد فرمانداری سروآباد در اردیبهشت ماه 84

امور اجتماعی
 • بازدید از خبازی های سطح شهر و تشكیل پرونده تعزیراتی
 • پیگیری استقرار راهنمایی و رانندگی از طریق شهرداری و نیروی انتظامی
 • تشكیل گردهمایی یك روزه شوراها در مورخ 19/2/84 به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مشكلات شوراها و تقدیر از شوراهای نمونه
 • برگزاری جلسات :
  • 1- تعیین عوارض پروانه های ساختمانی
  • 2- تشكیل اولین جلسه شورای اداری شهرستان
  • 3- برگزاری دومین نشست مشورتی دهیاری ها
  • 4- تشكیل جلسه تعزیرات ویژه گندم و آرد و نان شهرستان
 • جلسه بزرگداشت ارتحال امام (ره)
 • آماده نمودن مقدمات جهت برگزاری انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری
واحد سیاسی
 • ارسال آمار كشفیات كالای قاچاق – اسلحه و مهمات – تیراندازی توسط نیروی انتظامی اعلامیه و تراكت و بروشور گروهك های ضد انقلاب – رویدادهای امنتی و شعار نویسی بر روی تابلوی دهیاری چشمیدر به مدیر كل محترم سیاسی – انتظامی و دبیرخانه شورای تامین
 • ارسال گزارش زخمی شدن یك نفر قاچاقچی توسط گلوگاه حزب الله سروآباد
 • ارسال و پیشنهاد ایجاد گذر مرزی در مناطق مله خورد و قلعه خانی به معاونت محترم سیاسی – امنیتی
امور اداری و مالی و دهیاری ها
 • تنظیم دفاتر بانكی
 • تحویل سند ساختمانی به بخشداری ها
 • تهیه و تنظیم برنامه كشیك كاركنان فرمانداری
 • تهیه وسایل مورد نیاز در برگزاری همایش علم – عرفان و هنر در اورامان
 • ارسال سند كمك هزینه ازدواج یكی از كاركنان
 • پیگیری و تعیین حسابدار جهت دهیاری های بخش مركزی و اورامان تخت
 • پیگیری احكام جدید كاركنا
روابط عمومی
 • شركت در جلسات فرمانداری و ارسال گزارشات مربوط به صدا و سیما و رسانه ها
 • هماهنگی در جهت برگزاری همایش علم – عرفان و هنر در اورامان
 • ارسال گزارشات ادارات سطح شهرستان به رسانه ها
 • ارسال عملكرد ماهیانه این فرمانداری به مدیر كل محترم دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی
امور برنامه ریزی
 • ارسال گزارش عملكرد آموزش فرمانداری سروآباد در سال 83
 • تكمیل و اعاده فرم های مربوط به مدیر كل محترم شهر و روستا
 • تشكیل جلسات ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان و شرای برنامه ریزی و پیگیری مصوبات آن
بخشداری مركزی
 • پیگیری و رفع مشكلات روستاهای تابعه در زمینه های آتش سوزی – گاز – منابع طبیعی – راه اندازی دفتر مخابراتی – عدم جذب بهورز زن در خانه بهداشت روستای دل – ساختو ساز غیر مجاز در روستای دركی
 • جلسه هماهنگی و توجیه وظایف شوراهای روستاهای انجمنه – هزارخانی – آلمانه با دهیاران
 • تعداد مكاتبات محرمانه 19 فقره
 • تعداد مكاتبات عادی 582 فقره
بخشداری اورامان تخت
 • بازدید از پروژه های بهسازی بافت با ارزش اورامان و روند پیشرفت توسعه مسجد جامع اورامان
 • بازدید از روند پیشرفت طرح توسعه مخابراتی اورامان و پروژه راهسازی اورامان – نوین
 • برگزاری و شركت در جلسات 8 مورد
 • هماهنگی و همكاری در اجرا و برگزاری همایش علم – عرفان – هنر
 • تشكیل هیات اجرایی بخش
 • پیگیری و اجرای برنامه های انتخاباتی
 • مكاتبات محرمانه 5 مورد
 • مكاتبات عادی 114