وضعیت زمین و زلزله در منطقه سروآباد

برآورد مقدماتی خطر زمین لرزه در استان كردستان
دكتر مهدی زارع - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

جغرافیای كردستان
 • در غرب كشور ، وسعت در حدود 28203 كلومتر مربع
 • در بین استان های آذربایجان غربی ،‌زنجان ، همدان و كرمانشاه و از غرب با كشور عراق هم مرز می باشد
 • در نواحی كوهستانی و دشت های مرتفع آب و هوای بسیار سرد در داخل دره ها آب و هوای معتدل
 • كردها از قدیمی ترین نژادهای آریایی هستند كه به زبان كردی با چهار گویش متفاوت تكلم می كند
 • كشاورزی و به ویژه دامپروری از جمله مهم ترین منابع اقتصادی استان می باشد
 • از قابلیت های معدنی بالا برخوردار است سنگ های تزئینی و نما از جمله قابلیت های معدنی است و ذخایر و معادن متنوعی در این استان وجود دارد .
زمین شناسی استان كردستان
 • ساختار زمین شناسی استان تا اندازه ای متنوع می باشد
 • بیشتر مساحت استان در شمال باختری واحد ساختاری – رسوبی سنندج – سیرجان قرار داشته ، بخش كوچكی از جنوب باختری استان متعلق به پهنه زاگرس و نیمه شمال خاوری آن به صورت ساختارهای فرو افتاده متعلق به حاشیه جنوب باختری ایران مركزی است .
 • پهنه سنندج – سیرجان از نوع كافت های میان ورقه ای است كه به لحاظ داشتن حجم های درخور توجه سنگ های ماگمائی و پیشرفت و توسعه فرآیندهای دگرگونی پویاترین پهنه های زمین ساختی ایران است .
 • بخش متعلق به حوضه زاگرس عمدتا شامل ریفت های رادیولاریتی ارغوانی رنگ و صخره های بلند سنگ آهك های بیستون است كه تغییرات سنی آن ها از تریاس تا كرتاسه پسین است .
سرچشمه های لرزه زای اصلی در كردستان
 • پهنه گسله زاگرس – گسل اصلی جوان زاگرس
 • گسل معكوس بزرگ زاویه زاگرس (راندگی زاگرس)
 • گسل پیرانشهر
مهم ترین زمین لرزه های استان كردستان
 • زمین لرزه سال 514 هجری شمسی كردستان (1135 میلادی) با بزرگای 4/6-5/5
 • زمین لرزه سال 514 هجری شمسی كردستان (135 میلادی)
 • زمین لرزه آذر ماه سال605 هجری شمسی شهرزور (1226 میلادی) با بزرگای 5/6
 • زمین لرزه سال 689 هجری شمسی شهر زور (1310 میلادی) با بزرگای 5/5 – 3/5
 • زمین لرزه سال 952 هجری شمسی شهر زور (1573 میلادی)
 • زمین لرزه سال 1336 هجری شمسی فارسینج (1957 میلادی)