بازدید میدانی فرماندار سروآباد از پروژه های راه و شهرسازی
18 ارديبهشت 96  10:09 ق.ظ
فرماندار سروآباد با همراهی بخشدار مرکزی و رئیس اداره راه و شهرسازی از پروژه های روستای بیساران ، روستای ماضی بن و روستای دگاگا بخش مرکزی بازدید بعمل آورد

بازدید میدانی فرماندار سروآباد از پروژه های راه و شهرسازی